791 841 078         kontakt@hitravel.pl
 
Powiedz cześć podróżom i spędzaj z nami wakacje!

Wakacyjne zajęcia rowerowe


Zajęcia mające na celu doskonalenie umiejętności jazdy na rowerze wśród początkujących rowerzystów. Ćwiczenie techniki skręcania, pedałowania, czy podjazdów. Nauka poprawnego korzystania z dostępnych biegów w rowerze. Zajęcia odbywają się na placach i ścieżkach niedostępnych dla ruchu samochodowego. Dzięki takiej formie w lekcjach mogą uczestniczyć rowerzyści nie posiadający uprawnień do jazdy, którzy chcą udoskonalić swoje umiejętności przed przystąpieniem do egzaminu na kartę rowerową. Poza doskonaleniem techniki jazdy. Uczymy dzieci zasad poruszania się po drodzę, oraz tłumaczymy im podstawy kodeksu ruchu drogowego. Kładziemy również duży nacisk na koncentrację nad jazdą i staramy się ograniczać reakcje na, rozpraszające dzieci, nieistotne bodźce zewnętrzne.


Termin:

Zajęcia odbywają się w każdą środę wakacji (pierwsze 24.07.2019 r.) w godzinach 17.00 - 18.30.
Startujemy z parkingu przy skrzyżowaniu ulic Kusocińskiego (ścieżka zdrowia) i Jońca w Limanowej.
Lekcje mogą zostać odwołane jedynie w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych.


Cena:

Koszt jednorazowego uczestnictwa w zajęciach 0 zł.


Zapisy:

najlepiej wysyłając SMS z terminem zajęć, imieniem i nazwiskiem uczestnika na nr 791 841 078